Balanza comercial registra superávit de 2,9% del PBI al tercer trimestre del año